Skip to main content

Posts

Featured

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 16, JANUARI 2020

Perpustakaan UiTM Melaka merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.
New Arrivals@PUiTM Melaka diterbitkan bagi menyebar luas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti. Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang.
Latest posts

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 15, JANUARI 2020

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 14, JANUARI 2020

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 13, JANUARI 2020

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 12, JANUARI 2020

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 11, JANUARI 2020

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 10, JANUARI 2020

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 09, JANUARI 2020

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 08, JANUARI 2020

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 07, JANUARI 2020

NEW ARRIVALS @PUITM CAWANGAN MELAKA - KELUARAN VOL. 06, JANUARI 2020